Fəaliyyət sahəsi – Tullantı kağızından meyvə altlıqların (viyol) istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 2,2 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 1.1 milyon ədəd viol;

İllik dövriyyə - 1,5 milyon manat;

İş yerləri – 35 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın