Fəaliyyət sahəsi – Plastik tullantıların təkrar emalından plastik torların və digər plastik məhsulların istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 0,5 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 120 ton;

İllik dövriyyə - 0,5 milyon manat;

İş yerləri – 15 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın