Fəaliyyət sahəsi – Qablaşdırma və etiketləmə istehsalı

İnvestisiya məbləği – 2,8 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 1950 ton;

İllik dövriyyə - 8,5 milyon manat;

İş yerləri - 30 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın