Fəaliyyət sahəsi – Maqnezium oksid panellərin istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 1,0 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 450 min panel istehsalı;

İllik dövriyyə - 4,8 milyon manat;

İş yerləri - 15 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın