Fəaliyyət sahəsi – Plastik materiallardan qapı və arakəsmə istehsalı;

İnvestisiya məbləği – 1,0 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 55 min ədəd qapı, 70 min marakəsmə

İllik dövriyyə - 6,5 milyon manat;

İş yerləri – 20 nəfər.

Bizimlə Əlaqə Saxlayın