Fəaliyyət sahəsi  – Tullantı-plastik məmulatların təkrar emalı;

İnvestisiya məbləği – 16,5 milyon manat;

İllik istehsal gücü – 12 000 ton

İllik dövriyyə – 30 mln. manat;

İş yerləri - 140 nəfər

Bizimlə Əlaqə Saxlayın