İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 26 oktyabr tarixli 3 nömrəli Fərmanı
“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 avqust tarixli 2983 nömrəli Sərəncamı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilməsi və bundan irəli gələn məsələlərin tənzimlənməsi, “Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair 2018–2022-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli Sərəncamı
“Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli 865 nömrəli Fərmanı
“Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması,daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları”na dair qərar
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin 2015-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-in maliyyə vəziyyəti barədə hesabat (2014)
«Təmiz Şəhər» ASC-in maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (2013)