«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-nin 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin 2015-ci il üzrə maliyyə hesabatı
«Təmiz Şəhər» ASC-in maliyyə vəziyyəti barədə hesabat (2014)
«Təmiz Şəhər» ASC-in maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (2013)