İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 26 oktyabr tarixli 3 nömrəli Fərmanı
“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 avqust tarixli 2983 nömrəli Sərəncamı
“Təmiz Şəhər” ASC-nin Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilməsi və bundan irəli gələn məsələlərin tənzimlənməsi, “Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair 2018–2022-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
“Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli Sərəncamı
“Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli 865 nömrəli Fərmanı
“Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması,daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları”na dair qərar
Payların nəzarət zərfi dövlətə məxsus hüquqi şəxslərin diqqətinə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
«Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Məlumat azadlığı haqqında» Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
«Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat»ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Zığ gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 74
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərər
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Azərbaycan Respublikasında təhlükəli tullantıların idarə olunmasının Dövlət Strategiyası»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 117
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti İstehsalat tullantılarının axıdılması (atılması) qadağın edilən istehsalat və müəssisə növləri haqqında Qərar № 122
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 167
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Kollegiyası Hüquqi və fiziki şəxslərin sənaye parkında qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan investisiyanın və yeni investisiya layihəsi üzrə sərmayə qoyuluşunun minimal hədlərinin müəyyən edilməsi
İstehsal prosesində və xidmət sahələrində əmələ gələn tullantıların inventarlaşdırılması qaydası və təsnifat (klassifikasiya) sistemi haqqında TƏLİMAT
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası Təhlükəli tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə Qərar № 3
Azərbaycan Respublikasının Tarif (Qiymət) Şurası Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə Qərar № 05