Bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodu

Bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodu

Məişət tullantılarının ayrılması və ölkədə təkrar istehsal biznesini inkişaf etdirmək məqsədilə Bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunun inşasına başlanılmış və avqust ayından etibarən sınaq rejimində fəaliyyətə başlamışdır. 19 dekabr 2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev zavodun işi ilə tanış olmuş və zavod tam istismara verilmişdir.
İllik gücü 200 min ton olan Bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodu qabaqcıl alman texnologiyaları əsasında qurulmuşdur.

Çeşidləmənin aparılması nəticəsində təkrar emal üçün yararlı olacaq kağız, şüşə, plastik, əlvan metal, dəmir və digər xammallar ayrılır ki, bu da tullantıların ümumi həcmini azaldır, ucuz xammal bazarı formalaşdırır, ölkədə təkrar emal qurulması üçün zəmin yaradır, enerjiyə qənaət olunur və ən önəmlisi tullantıların ətraf mühitə mənfi təsirini azaldır. Bundan əlavə, məişətdə əmələ gələn batareya, akkumulyator və elektron tullantı kimi təhlükəli tullantıları ümumi kütlədən ayrılaraq düzgün utilizasiya məqsədi ilə aidiyyatı yerlərə göndərilir.

Layihənin başlıca faydaları:

  • Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirlərin azaldılması;
  • Təbii ehtiyatlara və enerjiyə qənaət;
  • Təkrar emala yararlı və ucuz xammal bazarı;
  • Təkrar emal sənayesinin stimullaşdırılması;
  • Son tullantı miqdarının azaldılması;
  • Yeni iş yerləri