Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” çərçivəsində bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun tikilməsi qərara alınmışdır. 

    Zavodun tikintisi bu məqsədlə keçirilmiş tenderin qalibi olan Fransanın “Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A.” (“CNİM” S.A.) şirkəti tərəfindən “açar-təhvili” (“turn-key”) prinsipi əsasında həyata keçirilmişdir. Belə ki, zavodun layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı bütünlüklə “CNİM” S.A şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. “CNIM” S.A. şirkəti bu sahədə dünyanın ən öncül və aparıcı şirkətlərindən biridir və bir çox ölkələrdə, xüsusilə də Avropada 120-dən çox bu tipli zavodun inşasını həyata keçirmişdir. Zavodun inşaasına başlamazdan əvvəl ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hazırlanmış və müxtəlif ictimai müzakirələrə təqdim edilmişdir.

     Azərbaycan Republikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2009-cu il 3 noyabr tarixində zavodunun təməlini qoymuş, 2012-ci il 19 dekabr tarixində isə açılışını etmişdir.

   Balaxanı qəsəbəsində ayrılmış 20 hektar ərazidə inşa olunan və illik gücü 500 min ton məişət tullantısı, o cümlədən 10 min ton tibbi tullantı təşkil edən zavodun “CNİM” S.A şirkəti tərəfindən 20 illik istismarı nəzərdə tutulur. Zavod tullantıların yandırılması prosesi nəticəsində il ərzində 231,5 mln kvt/saat elektrik enerjisi hasil etmək gücünə malikdir və il ərzində əldə edilən enerji ilə 300 min nəfər əhalisi olan şəhəri elektrik enerjisi ilə tam təmin etmək mümkündür. Dördüncü nəsil (4G) texnologiyalarının tətbiqi ilə qurulan zavod istehsal gücünə görə şərqi Avropada və MDB məkanında bu tipli ən iri zavod hesab olunur və Avropa Birliyinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ən sərt normativlərinə tam cavab verir.

    Yanma məhsulu olan tüstü külü xüsusi filtrlərlə tutularaq ətraf mühiti çirkləndirmir. Daha ağır və zərərsiz olan dib külü yol inşası üçün nəzərdə tutulmuş tikinti materiallarında istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, tullantının yandırılması zamanı soyutmaq üçün istifadə edilən təchizat suyu yalnız təmizləndikdən sonra çirkab sularına yönəldilir. Zavodun tullantı hədlərinin monitorinqi gündəlik olaraq həyata keçirilir və nəzarətdə saxlanılır.