Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” çərçivəsində tullantılarının yandırılması zavodunun tikilməsi qərara alınmışdır. Podratçı şirkətin seçilməsi ilə bağlı açıq tender keçirilmiş və tenderin qalibi Fransanın “Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A.” (“CNİM” S.A.) şirkəti ilə danışıqların yekunu olaraq 2008-ci il 15 dekabr tarixində “Bakı şəhərində bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu”nun layihələndirilməsi, tikintisi, istismarı və texniki xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilə imzalanmışdır. Zavod “açar-təhvili” (“turn-key”) tipli müqavilə əsasında “Layihələndirmə-Tikinti-İstismar” (“Design-Build-Operate”) prinsipi ilə inşa edilib və zavodun layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı bütünlüklə “CNİM” S.A tərəfindən həyata keçirilib. Zavodun layihələndirmə-tikinti işlərinin ümumi dəyəri 346 milyon avro təşkil etmişdir. Balaxanı qəsəbəsində ayrılmış 20 hektar ərazidə inşa olunan və illik gücü 500 min ton təşkil edən zavodun “CNİM” S.A tərəfindən 20 illik istismarı nəzərdə tutulur. Balaxanı bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu hər biri 250 min ton olan 2 xətdən və elektrik enerjisini istehsal edən turbindən ibarətdir. Tullantıların yandırılması prosesi nəticəsində il ərzində 231,5 mln KVt/saat elektrik enerjisi hasil etmək gücünə malikdir. İl ərzində Zavodda əldə edilən enerji ilə 300 min nəfər əhalisi olan şəhəri elektrik enerjisi ilə tam təmin etmək mümkündür. Azərbaycan Republikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 3 noyabr 2009-cu il tarixində Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun təməlini qoymuş və 19 dekabr 2012-ci il tarixində zavodun açılışını etmişdir. İstehsalat gücünə görə bu zavod şərqi Avropada və MDB məkanında ən iri bu tipli zavod hesab olunur. Dördüncü nəsil (4G) texnologiyalarının tətbiqi ilə qurulan bu müasir zavod Avropa Birliyinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ən sərt normativlərə tam cavab verir. Yanma məhsulu olan tüstü külü xüsusi filtrlərlə tutularaq ətraf mühiti çirkləndirmir. Daha ağır və zərərsiz olan dib külü yol tikintisində istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, tullantının yandırılması zamanı soyutmaq üçün istifadə edilən təchizat suyu yalnız təmizləndikdən sonra çirkab sularına yönəldilir. Gündəlik olaraq zavodun tullantı hədlərinin monitorinqi həyata keçirilir və nəzarətdə saxlanılır. Zavodun inşaasına başlamazdan əvvəl, Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi hazırlanmış və müxtəlif ictimai müzakirələrə təqdim edilmişdir. Fransanın “CNIM” S.A. şirkəti bu sahədə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biridir. 50 illik təcrübəyə malik “CNİM S.A” şirkəti dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusilə də Avropada 120-dən çox bu tipli zavodların inşasını həyata keçirmişdir. Şirkətin bu tipli zavodların layihələndiricisi və əsas podratçısı kimi böyük təcrübəsi vardır.