Nəqliyyat vasitələri üzrə utilizasiya haqqının məbləği


 

 №-si

Kateqoriya

Tutulma vaxtı

İstehsal-buraxılış ili

Utilizasiya haqqının məbləği (manatla)


1.

Minik avtomobilləri

(raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri istisna olmaqla)

Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı

4 ildən 7 ilədək olduqda

400

7 il və daha çox olduqda

700


2.

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 27-ci maddəsinin II və III hissələrində nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri

Hər dövlət texniki baxışı zamanı

4 ildən 10 ilədək olduqda

10

10 ildən 20 ilədək olduqda

20

20 ildən 30 ilədək olduqda

30

30 il və daha çox olduqda

40


Qeyd:

traktorlar, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 14 avqust tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələri üçün utilizasiya haqları 2024-cü il fevralın 1-dən 2 (iki) il müddətinə 50 (əlli) faiz həcmdə tətbiq edilir:

 

 

№-si

 

Nəqliyyat vasitələrinin növü

Qeyd-şərt və ya təyinedici xüsusiyyətlər

1

Traktorlar
(və onların qoşquları)

bütün tipli, markalı, modelli

2

Asma-qoşma kənd təsərrüfatı mexanizmləri

tarla işlərində istifadə edilən

3

Yükləyicilər

mineral və üzvü gübrələrin yığılması və yüklənməsi üçün

4

Avtoyükləyicilər və digər markalı texnikalar

kənd təsərrüfatı məhsulları emalı sənayesi sahəsində yükləmə və boşaltma işlərində istifadə edilən

5

Qreyderlər və digər texnikalar


tarlalararası yolların çəkilməsi və təmiri üçün

6

Buldozerlər

küçə-yol şəbəkəsində istismar üçün nəzərdə tutulmayan, mühərrikinin işçi həcmi 50 kub/sm və daha çox, konstruktiv maksimal sürəti saatda 50 kilometr və daha az olan aqrar-sənaye kompleksindən, meşə və ekologiya sahələrində, su-meliorasiya təsərrüfatlarında, kənd-tarla arası yolların çəkilişində və digər kənd təsərrüfatı üçün xidmət sahələrində istifadə edilən

plantaj şum aparmaq, sahələri hamarlamaq, çəltik səpini, tarlanın hazırlanması üçün silos və senaj quyularının qazılması, yaşıl kütlənin tapdanması və basdırılması üçün

fermer təsərrüfatında suvarma xətlərinin çəkilişində istifadə edilən, taxıl yığımından əvvəl isə həmin xətlərin doldurulması üçün

suvarma kanallarının çəkilişi, təmizlənməsi işlərində istifadə edilən

7

Ekskavatorlar

küçə-yol şəbəkəsində istismar üçün nəzərdə tutulmayan, mühərrikinin işçi həcmi 50 kub/sm və daha çox, konstruktiv maksimal sürəti saatda 50 kilometr və daha az olan aqrar-sənaye kompleksindən, meşə və ekologiya sahələrində, su-meliorasiya təsərrüfatlarında, kənd-tarla arası yolların çəkilişində və digər kənd təsərrüfatı üçün xidmət sahələrində istifadə edilən

plantaj şum aparmaq, sahələri hamarlamaq, çəltik səpini, tarlanın hazırlanması üçün silos və senaj quyularının qazılması, yaşıl kütlənin tapdanması və basdırılması üçün

fermer təsərrüfatında suvarma xətlərinin çəkilişində istifadə edilən, taxıl yığımından əvvəl isə həmin xətlərin doldurulması üçün

8

Bütün markalı skreyperlər

suvarma kanallarının çəkilişi, təmizlənməsi işlərində istifadə edilən

9

Digər özüyeriyən texnikalar və tırtıllı mexaniki nəqliyyat vasitələri


küçə-yol şəbəkəsində istismar üçün nəzərdə tutulmayan, mühərrikinin işçi həcmi 50 kub/sm və daha çox, konstruktiv maksimal sürəti saatda 50 kilometr və daha az olan aqrar-sənaye kompleksindən, meşə və ekologiya sahələrində, su-meliorasiya təsərrüfatlarında, kənd-tarla arası yolların çəkilişində və digər kənd təsərrüfatı üçün xidmət sahələrində istifadə edilən