Tullantıdan Sənətə Sərgisi


İncəsənət və gözəllik axtarışı bizi gələcəyə ümid bəsləməyə sövq edir, insani dəyərlərin hələ də yaşadığına inandırır, qarşılaşdığımız təhlükələrin, ətraf mühitin çirklənməsinin, meşələrin məhv olmasının və iqlim dəyişikliyi nəticəsində dənizlərin səviyyəsinin yüksəlməsinin qarşısını alacağımıza əminlik yaradır. İncəsənət insan həyatının önəminin, xaosun gözəlliyə və cəsarətə çevrilə bilməsinin təzahürüdür.  2012-ci ildən etibarən  "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisində “Tullantıdan sənətə” adlı beynəlxalq sərgi keçirilir. Sərgi ilk növbədə geniş ictimaiyyətin diqqətini tullantıların idarə olunmasına və ekoloji problemlərin həllinə cəlb etmək məqsədi daşıyır. Sərgi zamanı Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın 40-dan çox ölkəsindən olan sənətkarlar tullantılardan yartdıqları ecazkar əsərləri tamaşaçılara təqdim edirlər. Əsasən məişət tullantılarından hazırlanmış əsərlərin bədii dəyəri ondan ibarətdir ki, onlar incəsənətin hətta tullantını da emal və “həzm” etmək iqtidarında olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirir. "Təmiz Şəhər” ASC tərəfindən "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisində yardılan “Tullantıdan Sənətə”  muzeyində hazırda 100-dən çox sənət əsəri sərgilənir.