“Tamiz Shahar” JSC financial statement (2014)
“Tamiz Shahar” JSC financial statement (2013)
“Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
“Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
«Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat»ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 74
«İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış